שרותי המרפאה

מטופל אשר מבקר במרפאה, תשומת לב ניתנת לכל הגורמים הבסיסיים של הפצע שאינו מחלים.

כדי להעריך את הגורמים האפשריים אשר גרמו לפצע, אנו משתמשים במגוון שיטות אבחון.


ברגע שנקבע מקור הבעיה, נוצרת תכנית טיפולית כוללת המתייחסת לכל הגורמים. התכנית עשויה לכלול אחד או יתר מהטכניקות המתקדמות הבאות:

טיפול בהטרייה כירורגית

תחליפי עור

טיפול בפקטור גדילה

טיפול בחבישת לחץ מקומית

התערבות תזונתית

פיזור לחצים

גירוי חשמלי

טיפול טסיות דם "PRP"

טיפול באוזון

טיפול באולטרסאונד

טיפול ביולוגי

טיפול בביופטרון

טיפול בלחץ שלילי

רפואה היפרברית