כירורגיה פלסטית רפואית

מלנומה ממאירה הינה בעיה מורכבת ולא פשוט לזהותה בשלבים המוקדמים מכיוון שמלנומה ממאירה של העור דומה לעתים במאפייניה לנקודת חן לא טיפוסית. על פי מחקרים, שיעורי הדיוק באבחון נעים בין 50 ל-75 אחוזים, דבר המעיד על הצורך בכלי אבחון נוספים כגון הדרמטוסקופיה (או 'שקיפת עור')המעלה משמעותית את דיוק האבחון פותח ממד חדש בבדיקת נגעי פיגמנטציה בעור, ובמיוחד בזיהוי השלבים המוקדמים של מלנומה ממאירה בעור.